Välkommen till Sarring Kulturproduktion

Efter mer än 30 års anställning på Östgötateatern är jag sedan 2006 frilansare/egen företagare. Mitt bolag heter Sarring Kulturproduktion AB. Under ”tjänster” kan du se vad jag kan erbjuda. Under Nyheter kan du se vad jag har på gång den närmaste tiden.
Sedan 10  år är Sarring Sommarteater min viktigaste verksamhet. På försommaren varje år producerar och regisserar jag någonting underhållande och tänkvärt i Gästabudssalen på Löfstad Slott. 2018 blir det som vanligt 20 föreställningar med premiär sista fredagen i maj och final dagen före midsommarafton. Pjäsvalet är inte klart än – men det blir en klassisk komedi, jag botaniserar just nu hos Molière. Mer info på fliken ”Sommarteater”.
 Skådebanan och  Kimstad:     Jag har engagerat mig ideellt  i Skådebanan; jag är ordförande i Skådebanan Östergötland, och sitter i styrelsen/AU för Riksskådebanan. Där pågår ett spännande förnyelsearbete. Jag är också aktiv i Kimstad Byalag, där vi arbetar för att Kimstad ska bli ett ännu bättre samhälle att bo och arbeta i.

 Mitt kontaktnät i Östergötland är stort och brett eftersom jag genom hela min yrkeskarriär försökt vara gränsöverskridande.