Välkommen till Sarring Kulturproduktion

Efter mer än 30 års anställning på Östgötateatern är jag sedan 2006 frilansare/egen företagare. Mitt bolag heter Sarring Kulturproduktion AB. Under ”tjänster” kan du se vad jag kan erbjuda. Under Nyheter kan du se vad jag har på gång den närmaste tiden.
Sedan 10 år är Sarring Sommarteater min viktigaste verksamhet. På försommaren varje år producerar och regisserar jag klassiska komedier i Gästabudssalen på Löfstad Slott. 2017 blev det ingen klassisk komedi, men väl en alldeles nyskriven slapstick: Ringleken av författarduon Torgny Lindgren och Eric Åkerlund. Vi spelade 21 föreställningar med avslutning dagen före midsommarafton. Mer info på fliken ”Sommarteater”.
 Skådebanan och  Kimstad:     Jag har engagerat mig ideellt  i Skådebanan; jag är ordförande i Skådebanan Östergötland, och sitter i styrelsen/AU för Riksskådebanan. Där pågår ett spännande förnyelsearbete. Jag är också aktiv i Kimstad Byalag, där vi arbetar för att Kimstad ska bli ett ännu bättre samhälle att bo och arbeta i.

 Mitt kontaktnät i Östergötland är stort och brett eftersom jag genom hela min yrkeskarriär försökt vara gränsöverskridande.