Välkommen till Sarring Kulturproduktion

Efter mer än 30 års anställning på Östgötateatern är jag sedan 2006 frilansare/egen företagare. Mitt bolag heter Sarring Kulturproduktion AB. Under ”tjänster” kan du se vad jag kan erbjuda. Under Nyheter kan du se vad jag har på gång den närmaste tiden.
Sarring Sommarteater  har varit min viktigaste verksamhet i tio år – jag har producerat och regisserat klassiska komedier, först i Norsholm, sedan fem år på Löfstad Slott. 2018 kommer jag tyvärr inte att producera någon sommarteater.
Skådebanan: Jag har engagerat mig ideellt i Skådebanan; jag är ordförande i Skådebanan Östergötland, och sitter i styrelsen/AU för Riksskådebanan. Skådebanan är en fin gammal folkrörelse med huvuduppgift att sänka trösklarna till kulturen. 2018 kommer vi att lägga mycket energi på att på allvar få in kulturpolitiken i valrörelsen
Kimstad: Jag bor i Kimstad, och är självklart aktiv i Kimstad Byalag, där vi arbetar för att Kimstad ska bli ett ännu bättre samhälle att bo och arbeta i.

 Mitt kontaktnät i Östergötland är stort och brett eftersom jag genom hela min yrkeskarriär försökt vara gränsöverskridande.