Jag har precis blivit utsedd till projektledare för ett stort och spännande projekt: Scenkonst överallt. Det är Skådebanan Östergötland som fått LEADER-stöd för att bygga ett nätverk, som skall göra att mängden scenkonst för barn och unga i småorterna i Östergötland ökar rejält. Jag ska träffa arrangörer, lokalägare, studieförbund, politiker, skolor. Det täta nätverket kommer att vitalisera lokala arrangörer, stimulera nya arrangörer, väcka upp sovande lokaler osv. Och- inte minst – öka arbetstillfällena för professionellt arbetande teatergrupper

Kommentarfunktionen är stängd.