Så fungerar ett skuldsaldo

Eftersom jag jobbar inom ekonomi vill jag dela med mig av ett bra tips. Värre än betalningsanmärkningar är det som kallas för ett skuldsaldo. Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden så kommer du antagligen att få nej till en massa saker såsom lån och kanske till och med att hyra en bostad för att din kreditscoring blir mycket låg. Den här typen av saldo talar nämligen om att du har obetalda skulder.

Om du dessutom har ett så kallat historiskt skuldsaldo så betyder det att du har skulder registrerade som du inte betalade i tid efter det att Kronofogden tog upp detta med dig. Den här typen av information är verkligen kritisk då den omöjliggör lån då du anses vara ekonomiskt instabil och icke pålitlig. Därför ska du alltid välja säkra banklån framför olika former av snabblån som har högre ränta och avgifter. Banken lånar dessutom bara ut pengar om de bedömer att du kan klara av lånen.

Undvik skuldsaldo

Skuldsaldo

Om det är så att man har en eller flera skulder som man inte har betalts ens efter det att man har fått brev från inkasso så går ärendet vidare till Kronofogden. Hos Kronofogden så skapas ett skuldsaldo där denna skuld eller flera obetalda räkningar samlas.

Man får en viss tid på sig av Kronofogden att hantera detta och om man betalar så kan man även få skuldsaldot sekretessbelagt så att det inte syns då kreditupplysningar görs. Om man inte betalar så kommer informationen om detta finnas kvar i saldot, och denna information ges till de som gör en kreditupplysning.

Historiskt skuldsaldo

Det man verkligen ska akta sig för är det som kallas för historiskt skuldsaldo. Om man missar en räkning och får ett skuldsaldo hos Kronofogden så kommer detta att försvinna om man bara betalar inom en månads tid.

Om man inte har betalat inom en månad så kan den här informationen om obetalda skulder komma att ligga kvar mycket längre. Det här är mycket värre än en betalningsanmärkning med vilken man fortfarande kan få lån vilket inte är fallet med skuldsaldot.

Tar tid innan skuldsaldot försvinner

Om du just fått veta att du har ett skuldsaldo och du har tagit hand om detta direkt med Kronofogden så ska du inte bli upprörd om du dagarna efter att ärendet har sekretessbelagts fortfarande ser saldot i register. Det tar nämligen lite tid innan informationen försvinner men den bör vara borta inom en veckas tid då du ska kunna ansöka om kredit och lån utan att det här påverkar dina chanser till att få ett ja.

Bra att veta om kreditkort när man ska ut och resa

Bra att veta om kreditkort när man ska ut och resa

Om du som jag gillar ut och resa kan det vara bra att känna till att det finns flera fördelar med att betala resan med ett kreditkort. Dels ingår det i stort sett alltid en reseförsäkring men även andra fördelar som uttag utan avgift och valutapåslag om man väljer rätt kort.

Att jämföra villkoren och räntan på olika kredit och betalkort kan spara mycket pengar, speciellt om du nyttjar krediten och inte betalar fakturan när det kommer. Det allra bästa sättet att spara pengar är såklart att inte fastna i den fällan!

För egen del använder jag i huvudsak Santanders kort eftersom det är bra utomlands. Genom att jämföra kan man komma fram till det som är den bästa kombinationen för att få ut största värde på det man spenderar. Mycket beror på hur man använder kortet. Även Norwegian har ett populärt kreditkort för resor, liksom Easyliving.

Tips om kreditkort på resan

Kreditkort för resa

Alla kreditkort går inte att använda överallt så det är bra att ta ett vanligt Mastercard eller Visa som tas på många ställen. Genom att använda  använda tjänster för att jämföra kreditkort kan man enkelt hitta det kort som passar bäst för ens behov.  Du kan läsa mer om bra kreditkort för resor här.

Ett populärt kort bland många som reser mycket är Collector banks Mastercard Easyliving och där  ingår reseförsäkring med avbeställningsskydd utan extra kostnad, dessutom evenemangsförsäkring och leveransförsäkring när man handlar på nätet. Extra bra är att kortet dessutom är utan valutapåslag när man handlar utomlands!  Just att slippa valutapåslag gör att man bara där kan spara uppemot 3% jämfört med andra kort på marknaden.

Att kortet dessutom är kopplat via Mastercard gör att det fungerar över hela världen. Det är både smidigt och tryggt att kunna betala alla världens valutor via kortet så slipper man växla pengar innan man åker. Man kan använda kortet på hotell, i butiker och  restauranger överallt i världen.

Se upp för fula valutapåslag

Utöver det valutapåslag de stora bankerna ofta tar ut när man använder kreditkort utomlands så finns det även andra risker som kan vara bra att känna till. I videon nedan kan du hur man kan luras på fula valutapåslag på upp till 35% så det gäller att välja rätt när man tar ut pengar.

Bästa sättet att inte råka ut för för fula valutapåslag på många procent utomlands är att alltid betala i lokal valuta. Handlare och uttagsautomater har nämligen rätt att sätta en egen växelkurs och det kan göra att du får betala betydligt mer än det “normala” valutapåslag som görs. Välj därför alltid lokal valuta och låt banken sätta växlingskursen och som tidigare nämnt så med vissa kreditkort slipper du helt  bankens valutapåslag och kan göra annat för dina pengar.

Läs gärna mer om mina senaste resor i Sydamerika då jag besökte Guyana och Paraguay.

Vad menas med annuitetslån?

Så här fungerar annuitetslån

Eftersom jag jobbar inom ekonomi och ibland får frågor om olika begrepp tänkte jag i dag ta upp en sak jag vet många undrar över. De flesta har nog någon gång hört talas om annuitetslån men vet för det mesta inte vad det är eller hur det fungerar.

All kreditgivning förutsätter att den som lånat, dvs. kredittagaren skall betala tillbaka (amortera) sin skuld till kreditgivaren. Dessutom skall en ersättning (ränta) betalas till kreditgivaren. Räntan beräknas i konsumentförhållanden alltid på den restskuld som kunden vid varje tillfälle har. Hur återbetalningen skall gå till regleras i avtalet, också kallat skuldebrevet men skiljer sig åt mellan olika lån och räntan är mycket högre på snabblån direkt jämfört med Huslån.

Det finns i huvudsak två olika modeller: rak amortering och annuitet.

Så här fungerar rak amortering

Lån med rak amortering innebär att den ursprungliga skulden delas med det antal amorteringstillfällen som avtalats. Vid varje amorteringstillfälle skall detta belopp erläggas. Utöver amorteringen skall även betalas en ränta, som beräknas på den aktuella restskulden.

Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden och restskulden och därmed räntan successivt minskande kommer ett lån med rak amortering att kosta mindre för varje amorteringstillfälle.

Så här fungerar annuitetslån

Den andra återbetalningsmodellen kallas annuitetsmetoden. Vid annuitetslån räknar man fram ett belopp (annuiteten) som betalas vid varje amorteringstillfälle så det räcker till både ränta på restskulden och en amortering så att lånet är slutbetalat vid kredittidens slut.

Vad som krävs för att kunna räkna fram annuitet är:

  • Kreditbeloppet
  • Räntesatsen
  • Kredittiden (antalet återbetalningstillfällen)

Eftersom det belopp som betalas är lika stort vid varje tillfälle, utgörs beloppet vid kredittidens början till en större del av ränta och en mindre del av amortering. Efter hand som skulden amorteras ned så minskar räntedelen och det blir större utrymme för amortering. Mot slutet av kredittiden utgörs annuiteten därmed till en mindre del av ränta och en större del av amortering.

En förutsättning för att summan av alla inbetalningar skall gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte ändras under kredittiden. Man behöver då ha en bunden ränta. Flertalet kreditavtal medger emellertid att kreditgivaren ändrar storleken på räntesatsen och så sker också normalt på lån som löper över flera år. Vid ändring av räntesatsen kan kreditgivarna hantera återbetalningen på två olika sätt, med bibehållen eller ändrad annuitet.

Bibehållen Annuitet

Vanligt är att kreditgivarna tillämpar bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet) vilket innebär att den avtalade annuiteten behålls trots att räntan ändras. Detta får till följd att om räntan höjs kommer krediten inte att vara slutamorterad vid den avtalade kredittidens slut. Detta beror på att av annuiteterna har en större del än beräknat gått åt till räntebetalning och därmed har en mindre del blivit över för amortering.

Om räntan däremot sänks, kommer krediten att vara slutamorterad före den avtalade kredittiden eftersom av annuiteterna en mindre del än beräknat gått åt till räntebetalning. Fördelen med bibehållen annuitet är att kunden i förväg vet hur stor varje inbetalning blir oavsett vad som händer med räntenivån.

Nackdelen med bibehållen annuitet är att kredittiden kan komma att avvika ifrån den avtalade. Under vissa betingelser kan en räntehöjning dessutom få som effekt att den avtalade annuiteten inte ens räcker till periodens ränta, till följd att skulden istället ökar. Kreditgivaren bör då informera kunden och föreslå en höjning av annuiteten så att den åtminstone täcker räntan.

Ändrad Annuitet

Det andra alternativet vid annuitetslån är att använda ändrad annuitet (även kallad äkta annuitet). Detta innebär att kreditgivaren vid en ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp utifrån:

  1. Den restskuld som finns vid tillfället
  2. Den återstående kredittiden
  3. Den nya räntesatsen

Fördelen med ändrad annuitet är att den ursprungligt avtalade kredittiden alltid hålls. Nackdelen är att det kan vara svårt för kredittagaren att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir eftersom man inte känner till vad som kommer att hända med räntenivån.

Av skuldebrevet bör normalt framgå vad som händer med annuiteten eller kredittiden om räntesatsen ändras. De skuldebrev som används i dag är normalt tydliga på denna punkt. Vissa äldre skuldebrev är däremot inte alltid utformade på sådant sätt att det klart framgår vilka effekterna blir av en ränteändring vid annuitetslån.